SGV Recording Studio Västerås, två 32 kanalers studios i samma hus! Musik och speakerinspelning av toppklass i över 45 år!

Med en ständig uppdatering av utrustning/programvara samt kunskap gör det oss alltid till att vara i framkant som inspelningsstudio. PA ljud & ljus för konserter, event mm är en stor del i vårt utbud av tjänster.

Historia

Byggnaden restes i slutet av 1700-talet, som en flygel till Grävlinge Gård. Så sent som på 50-talet var detta ett boningshus och här bodde familjen Larsson, därav blev huset kallat för Larssons stuga.

Firman grundades i mars 1979 och vi började bygga om Larssons stuga till en studio. Vårt mål var att kunna, utan tidspress och oberoende av andras krav och villkor, fritt få experimentera och utveckla egna idéer i musiken. Studion har sedan dess byggts om i flera etapper. Innertak har höjts, kontrollrum har flyttats och fikarummet har byggs till m.m. Studio 2 med eget kontrollrum byggs, för mindre musikprojekt och speakerinspelningar.

Miljön kring studion är fantastisk både vinter som sommar och allt som oftast så stortrivs gästande band och musiker som fisken! Lugnt och harmoniskt, inget trafikbuller och ingen källarlukt! Trots vår lantliga känsla så tar det faktiskt bara 10 minuter till Västerås.