Since 1979
Tjänster
Studion
Utrustning
Kontakt
Om SGV
Bilder
Nyheter
Hem

 

Historia

Troligtvis så restes byggnaden i slutet av 1700-talet, som en flygel till Grävlinge Gård.
Så sent som på 50-talet var detta ett boningshus och här bodde familjen Larsson,
därav blev huset kallat för Larssons stuga.

Firman grundades i mars 1979 och vi började bygga om Larssons stuga till en studio.
Vårt mål var att kunna, utan tidspress och oberoende av andras krav och villkor,
fritt få experimentera och utveckla egna idéer i musiken. Studion har sedan dess byggts om i
flera etapper. Innertak har höjts, kontrollrum har flyttats och fikarummet har byggs till m.m.
Studio 2 med eget kontrollrum byggs, för mindre musikprojekt och speakerinspelningar.

Miljön kring studion är fantastisk både vinter som sommar och allt som oftast så stortrivs
gästande band och musiker som fisken! Lungt och harmoniskt, inget trafikbuller och ingen
källarlukt! Trots vår lantliga känsla så tar det faktiskt bara 7 minuter till Västerås.